مفاهیم مهم صنعت هتلداری ☀️

///مفاهیم مهم صنعت هتلداری ☀️

مفاهیم مهم صنعت هتلداری ☀️

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری به منظور آشنایی با مهمترین عبارات و اصطلاحات این صنعت مهم است.

🔴 Architectural Plans ( پلان‌های معماری )

💫 نقشه‌هایی که توسط معماران، مهندسین و یا مشاوران برای ارائه دستورالعمل‌ها و راهکارهای مورد نیاز برای پیمانکاران و پرسنل اجرایی ساخت و ساز ارائه می‌شود.

🔹 این پلان‌ها یا نقشه‌ها را می‌توان برای تعیین مقدار و تعداد مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز و نیز ارزیابی الگوهای رفت و آمد ساکنان ساختمان، استفاده نمود.

🔹 انواع مختلفی از پلان‌های معماری وجود دارد که عبارتند از:

  • 🔺 ویوی پلان: هنگامی که یک ساختمان یا اتاق به طور افقی برش بخورد، ویوی پلان ساختمان یا اتاق به دست می‌آید.
  • 🔺 ارتفاع: به یک نمای عمودی از دیوار بیرونی یا اتاق داخلی، ارتفاع یا پلان ارتفاع گفته می‌شود.
  • 🔺 بخش: معمولا به نمایش یک برش عمودی از یک ساختمان یا قسمتی از ساختمان، پلان بخش گفته می‌شود.
  • 🔺 پلات: به یک نمای افقی از یک ساختمان کامل می‌گویند که نشان دهنده محل ساختمان، خطوط حد فاصل و مرز بندی‌ها و محوطه‌سازی می‌باشد.
  • 🔺 جزئیات: این پلان برای نشان دادن ویژگی‌های خاص از ساخت و ساز یک مجموعه از جمله طرح‌های قفسه‌بندی و قسمت‌بندی، تراش‌های دکوری و یا طراحی مبلمان استفاده می‌شود.

Leave A Comment

4 + 2 =