شرکت طلوع زاینده رود در راستای پیش برد اهداف خود نیازمند به تعدادی حسابدار با تجربه است.
لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی(الزامی)

ایمیل (الزامی)

تاریخ تولد

وضعیت تاهل مجردمتاهل

مدرک تحصیلی

رشته

سوابق شغلی شما

دوره های آموزشی تخصصی طی شده

مهارت های شغلی

موبایل

آدرس منزل


همچنین می توانید رزومه خود را به آدرس ایمیل: info@sunrisegraph.ir ارسال کنید.