هدف اصلی شرکت طلوع زاینده رود رضایتمندی مشتریان خود از محصولات این شرکت میباشد.

با توجه به عدم وجود کامل این قابلیت ها و امکانات در نرم افزارهای مشابه، برخی از هتل ها در سال های اخیر اقدام به تعویض نرم افزار خود و انتخاب نرم افزار هتلداری طلوع نموده اند.

بررسی‌هائی که در هتل‌های مختلف انجام شده و نرم‌افزارهای گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته به گزارشات بسیار مهم و ضروری اصلاً اشاره‌ای نشده و به همین دلیل سیستم درستی ندارند و با وجود داشتن کامپیوتر بسیاری از آمارها را نمی‌توانند داشته باشند و باید دستی انجام دهند که این مهم باعث شده بسیاری از مدیران تیزبین هتل بعد از خرید نرم‌افزار و کار با آن رضایت چندانی نداشته باشند و دائم در حال تغییر برنامه نرم‌افزاری می‌باشند که در نهایت کیفیت مطلوبی به‌دست نخواهند آورد. با دستکاری‌هایی که هر بار روی سیستم انجام می‌دهند وضعیت چرخه کار هتل بدتر از روز اول می شود.

هتل هاچند ستارهنرم افزار قبلی
هتل بین المللی لیپار چابهار۵ ستارهنرم افزار قبلی رایین سیستم
هتل بین المللی لاله یزد۴ ستارهنرم افزار قبلی رایین سیستم
هتل سفیر اصفهان۴ ستارهنرم افزار قبلی رایین سیستم
هتل اصفهان۳ ستارهنرم افزار قبلی رایین سیستم
هتل بزرگ دریای مراغه۴ ستارهنرم افزار قبلی رایین سیستم
هتل جام جم شیراز۴ ستارهنرم افزار قبلی هریس (میزبان)
هتل بادله ساری۴ ستارهنرم افزار قبلی هریس (میزبان)
هتل نگین خرم شهر۲ ستارهنرم افزار قبلی هریس (میزبان)
هتل سبز خرمشهر۲ ستارهنرم افزار قبلی هریس (میزبان)
هتل ارگ یزد۴ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل مروارید صدرا بهشهر۴ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل جنت مشهد۴ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل پرواز بوشهر۳ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل عتیق اصفهان۳ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل جهانگردی اردستان۳ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل گسترش تبریز۴ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل پردیس مبارکه۴ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل پیام زنجان۳ ستارهنرم افزار قبلی پرک
هتل اسرم ساری۴ ستارهنرم افزار قبلی مارلیک
هتل ونوس اصفهان۴ ستارهنرم افزار قبلی مارلیک
هتل زهره اصفهان۴ ستارهنرم افزار قبلی مارلیک
هتل کورش چالوس۴ ستارهنرم افزار قبلی مارلیک
هتل چهل پنجره اصفهان۴ ستارهنرم افزار قبلی مارلیک