هدف اصلی شرکت طلوع زاینده رود رضایتمندی مشتریان می باشد.

پس از مطالعه، بازدید و بررسی های بعمل آمده توسط تحلیل گران شرکت طلوع از نرم افزار های گوناگون هتلداری، به این نتیجه رسیده ایم که در بسیاری از موارد به گزارشات مهم و ضروری نرم افزارها پرداخته نشده است و گاها حتی دریغ از یک اشاره!!!
به همین دلیل هتلداران از داشتن یک نرم افزار کامل، خصوصا در بخش آمار و گزارشات، محرومند و ناچار به تهیه اغلب گزارشات، بصورت دستی (علی رقم داشتن سیستم نرم افزاری) می باشند
دستیابی به این مهم باعث شده است تا بسیاری از هتلداران، بعد از خرید نرم‌افزار و کار با آن، رضایت چندانی از نرم افزار نداشته باشند و این امر موجب تغییر و تعویض نرم‌افزار می‌باشند که در نهایت نتیجه دلخواه و مطلوبی را به‌ دست نخواهند آورد.
“گاهی حتی با اعمال تغییرات در نرم افزار مورد استفاده، شرایط از آنچه که هست هم بدتر می گردد و عوایدی جز یک چرخه کاری معیوب نخواهد داشت”
حال با در نظر گرفتن موارد فوق و پیش بینی و وجود چنین تمهیداتی در نرم افزار هتلداری طلوع، برخی از هتل ها در سال های اخیر اقدام به تعویض نرم افزار خود و انتخاب نرم افزار هتلداری طلوع نموده اند. در جدول ذیل به نام برخی از این هتل ها و نرم افزار پیشین آنها اشاره شده است

ردیف نام واحد اقامتی استان شهر نوع واحد اقامتی شرح واحد اقامتی نرم افزار قبلی
۱ هتل بین المللی لیپار سیستان و بلوچستان چابهار هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ رایین سیستم
۲ هتل ارگ یزد یزد هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ پرک
۳ هتل بزرگ دریا ارومیه مراغه هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ رایین سیستم
۴ هتل گسترش آذربایجان شرقی تبریز هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ پرک
۵ هتل جام جم فارس شیراز هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ هریس (میزبان)
۶ هتل بادله مازندران ساری هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ هریس (میزبان)
۷ هتل بین المللی لاله یزد یزد هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ رایین سیستم
۸ هتل مروارید صدرا مازندران بهشهر هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ پرک
۹ هتل جنت خراسان رضوی مشهد هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ پرک
۱۰ هتل سفیر اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ رایین سیستم
۱۱ هتل اسرم مازندران ساری هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ مارلیک
۱۲ هتل ونوس اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ مارلیک
۱۳ هتل زهره اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ مارلیک
۱۴ هتل کورش مازندران چالوس هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ مارلیک
۱۵ هتل چهل پنجره اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️⭐️ مارلیک
۱۶ هتل اصفهان اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️ رایین سیستم
۱۷ هتل پردیس اصفهان مبارکه هتل ⭐️⭐️⭐️ پرک
۱۸ هتل پیام زنجان زنجان هتل ⭐️⭐️⭐️ پرک
۱۹ هتل پرواز بوشهر بوشهر هتل ⭐️⭐️⭐️ پرک
۲۰ هتل عتیق اصفهان اصفهان هتل ⭐️⭐️⭐️ پرک
۲۱ هتل جهانگردی اصفهان اردستان هتل ⭐️⭐️⭐️ پرک
۲۲ هتل نگین خوزستان خرم شهر هتل ⭐️⭐️ هریس (میزبان)
۲۳ هتل سبز خوزستان خرم شهر هتل ⭐️⭐️ هریس (میزبان)