سیستم خانه داری و تاسیسات

/سیستم خانه داری و تاسیسات
سیستم خانه داری و تاسیسات2018-10-08T16:30:04+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان معرفی خانه دارها و سرپرست ها به همراه بازه زمانی انتصاب.
 • امکان تخصیص اتاق به خانه دارها به منظور کنترل عملیات خانه داری مربوط به هر پرسنل و گزارشگیری مجزا
 • امکان تعریف انواع موارد کنترلی نظیر نظافت سرویس بهداشتی و حمام، تمیزی، سطل زباله، کارکرد صحیح لوازم اتاق، گردگیری و …
 • امکان تعریف انواع چک لیست های خانه داری با استفاده از موارد کنترلی تعریف شده، انواع چک لیست های خانه داری هتل می تواند شامل نظافت اتاق تسویه شده، نظافت روزانه، نظافت به درخواست مسافر و … باشد.
 • امکان تعیین ارتباط هر یک از موارد کنترلی با قسمت مالی (ثبت در صورت حساب میهمان) و بخش انبار (کسر کالا از انبار)
 • امکان مشاهده درخواست های خانه داری ثبت شده توسط خانه دار مسئول.
 • امکان ثبت عملیات خانه داری.
 • امکان ثبت تایید سرپرست به عملیات خانه داری انجام شده.
 • امکان امتیاز دهی سرپرست به عملیات خانه داری (بهتر از حد استاندارد – در حد استاندارد – قابل قبول – بد)
 • امکان ثبت درخواست تعمیرات برای اتاق ها.
 • امکان ثبت انجام تعمیر.

گزارشات:

 • امکان مشاهده و چاپ چک لیست های خانه داری.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارشات درخواست خانه داری شامل (نوع درخواست، درخواست کننده، تاریخ و ساعت درخواست، نام انجام دهنده، ساعت و تاریخ انجام، تایید کننده عملیات خانه داری و … )
 • امکان مشاهده و چاپ گزارشات مربوط به درخواست و انجام تاسیسات.