ویژگی های محصولات نرم افزاری شرکت طلوع زاینده رود

 • سیستم پذیرش
 • سیستم رزرواسیون آفلاین
 • سیستم رزرواسیون آنلاین
 • سیستم انبارداری
 • بسته نرم افزاری حسابداری
 • کاست کنترل
 • پیشبینی مواد
 • بسته نرم افزاری اموال
 • بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
 • صندوق جهت دارایی
 • بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری
 • تولید
 • تبدیل
 • بسته نرم افزاری رستوران
 • لاندری
 • کافی شاپ
 • فروشگاه
 • بسته بیلیارد
 • تلفن
 • اینترنت
 • تاکسی سرویس
 • مجموعه های ورزشی
 • مینی بار
 • غذای پرسنلی

 • بسته نرم افزاری اموال
 • بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
 • بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری
 • صندوق جهت دارایی
 • سیستم انبارداری
 • بسته نرم افزاری حسابداری
 • کاست کنترل
 • بسته نرم افزاری اموال
 • پیشبینی مواد
 • سیستم حسابداری
 • سیستم انبار داری
 • کاست کنترل
 • بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
 • صندوق جهت دارایی
 • خزانه داری
 • بسته نرم افزاری رستوران
 • لاندری
 • کافی شاپ
 • فروشگاه
 • مجموعه های ورزشی
 • رزرواسیون تالار
 • بسته نرم افزاری حسابداری
 • بسته نرم افزاری انبار داری
 • بسته نرم افزاری مالی اداری
 • سیستم انبارداری
 • سیستم حسابداری
 • کاست کنترل
 • پیشبینی مواد
 • تولید
 • غذای پرسنلی
 • تعریف کالاها به همراه مشخصات کامل و مختص به هر کالا، در طبقات مختلف (طبقات۱۴ گانه ابلاغ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبقات سفارشی تعریف شده توسط کاربر)
 • تعریف اموال منقول و غیر منقول
 • تعریف پیش فرض طبقات ۱۴گانه و دیگر طبقات استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی که سیستم توانایی ارائه آنها را به طور اتوماتیک دارامی باشد.
 • امکان ثبت فیلدهای اطلاعاتی برای هریک از اموال
 • امکان تعریف اموال به صورت موردی و گروهی
 • امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غیرمنقول
 • تعیین زمان بهره برداری از دارایی و زمان بلا استفاده ماندن دارایی
 • تعیین محل استقرار فیزیکی اموال
 • تحویل وتحول اموال ما بین افراد
 • سوابق نقل و انتقال اموال بین واحدهای مختلف
 • ثبت حوادث رویداده شده برای اموال(فروش ، اهدا و اسقاط)
 • تعریف نهادها، ادارات، شرکتها و … به عنوان طرف مقابل جهت تبادل اموال (امانت، اجاره، خرید، فروش و …)
 • امکان تعریف مراکزهزینه برای اموال
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک اموال
 • محاسبه استهلاک در بازه های زمانی ماهانه یا سالیانه بصورت دلخواه.
 • امکان ثبت روش ها و قوانین محاسبه استهلاک برای هر گروه از اموال
 • امکان ثبت اتوماتیک سند استهلاک
 • امکان تهیه کارت اموال به همراه تمام عملیات انجام شده روی اموال
 • گزارش کلیه عملیات شامل اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسی،افزایش و کاهش ارزش اموال
 • گزارش اظهارنامه مالیاتی جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان هر دوره مالی
 • گزارش خلاصه استهلاک
 • گزارش تفصیلی استهلاک
 • گزارش استهلاک براساس گروه های اموال
 • گزارش استهلاک براساس مرکز هزینه و مکان های استقرار اموال
 • گزارش از اموال تحویلی به هرفرد
 • گزارش از موجودی اموال
 • گزارش از موجودی اموال زیر مجموعه یک گروه خاص از گروههای اموال
 • ثبت نامه های وارده و صادره و داخلی
 • شماره دهی اتوماتیک نامه ها از شماره دلخواه
 • امکان اسکن گروهی تصاویر نامه به تعداد نامحدود
 • امکان ثبت پیوست های نامه به همراه تصاویر مربوطه به تعداد نامحدود
 • امکان الصاق فایل های الکترونیکی مختلف به نامه
 • پشتیبانی کامل از فاکس و ایمیل از داخل برنامه
 • پشتیبانی از ویرایشگرWord از داخل برنامه
 • امکان جستجو در بین نامه ها بر اساس پارامترهای مختلف و بر اساس سال کاری دلخواه
 • امکان صدور نامه توسط کارشناسان و تایید رئیس به صورت الکترونیکی و پشتیبانی از امضای دیجیتال
 • مشاهده وضعیت نامه به صورت آیتم های تصویری در جدول نمایش دهنده لیست نامه ها
 • امکان ثبت مشخصات سازمان ها ، شرکت ها ، کارمندان ، پست های سازمانی به صورت درختی
 • امکان تفویض اختیار به کارمندان و تعیین سطح دسترسی برای انها
 • امکان نگهداری اطلاعات به صورت سنواتی و دستیابی به آنها در زمان های دلخواه
 • امکان تعریف عنوانهای پیش فرض و تعریف الگوی پیش فرض برای تایپ نامه های صادره
 • امکان ارجاع نامه ثبت شده به صورت تکی و یا گروهی به یک و یا چند کاربر به صورت همزمان
 • امکان تعریف پرونده الکترونیکی و بایگانی نامه در پرونده مرتبط برای هر کاربر
 • امکان تعریف کارتابل برای کاربران و انتقال نامه و پرونده الکترونیکی بین انها
 • گزارش نامه ها بر اساس ماهیت نامه اعم از وارده یا صادره و کلیه پارامترهای وارد شده برا ی نامه
 • امکان تعریف انواع ایتمهای حقوق و دستمزد و امکان تعریف فرمول برای آنها
 • امکان تعریف انواع کسورات حقوق و دستمزد و امکان تعریف فرمول برای آنها
 • امکان تعریف انواع وام
 • امکان تعریف انواع پس انداز
 • امکان تعریف پرسنل به همراه مشحصات کامل آنها
 • امکان تعریف حکم پرسنل
 • امکان تعریف وام پرسنل و کسر اقساط به صورت اتو ماتیک
 • امکان تعریف پس انداز برای پرسنل و کسر به صورت ماهانه
 • امکان ارتباط با دستگاه کارت زن جهت کارکرد پرسنل
 • امکان ارتباط با کدینگ حسابداری جهت محاسبه مساعده و غیره
 • محاسبات اتوماتیک حقوق و دستمزد
 • تهیه فایل بیمه
 • تهیه فایل دارایی
 • تهیه فایل بانک
 • توانایی اختصاصی کردن نرم افزار و اضافه کردن هرگونه پارامتر و یا موردی برحسب نیاز