• رزرواسیون سنتی به شکل بسیار ساده شبیه به روش دفتری برای کارکنان با سطح اطلاعات پایینتر
  • رزرواسیون هوشمند برای هتلهای با تعداد اتاقهای بیشتر
  • رزرواسیون شبهه وب همانند رزروهای اینترنتی متداول
  • امکان ثبت پیش دریافت رزرو بصورت نقد ، حواله ، کارت بانکی
  • جستجو و گزارشات رزرواسیون
  • چاپ رزروها با فیلتر های متعدد
  • امکان ثبت در آمد کنسلی رزرو