• ایجاد صفحه ای با رنگهای دلخواه و آیکونهای متنوع چه بصورت متنی و یا تصویری در یک نگاه بیشترین اطلاعات را به کاربر منتقل میکند .
 • امکان پذیرش بصورت انفرادی و بعد تسویه حساب بصورت گروهی و یا پذیرش بصورت گروهی و تسویه حساب بصورت انفرادی.
  ثبت شارژ بصورت اتوماتیک برای اتاق.
 • امکان اتصال به سیستم IPTV هتل نصب شده در اتاق
 • ثبت هزینه های متفرقه از جمله کافی شاپ ، رستوران و … برای اتاق حتی اگر هزینه اتاق با آژانس باشد ولی هزینه های دیگر با میهمان باشد.
 • امکان جداسازی هزینه اتاق از هزینه های میهمان هنگام تسویه حساب و صدور دو صورت حساب مجزی .
 • امکان ثبت پیش پرداخت های میهمان و ارائه رسید به میهمان .
 • امکان کار همه کاربران پذیرش با یک صندوق واحد .
 • بایگانی کلیه اطلاعات میهمانان با امکان جستجوی سریع و دسترسی آسان با اطلاعات آنها .
 • امکان ثبت میهمانان در لیست سیاه.
 • امکان اعلان موقع پذیرش افراد VIP.
 • امکان تسویه هزینه یک اتاق به اتاق دیگر.
 • امکان انتقال میهمانان یک اتاق به اتاق دیگر.
 • امکان گزارش از حساب میهمانان مقیم در هتل.
 • امکان بلاک کردن اتاق و ثبت علت بلاک شدن یک اتاق به دلیل تعمیرات یا دلایل دیگر.
 • امکان ثبت یادداشت برای یک اتاق (مثلا امانت گرفتن وسیله)
 • خانه داری همراه با ثبت موارد توضیحی برای اتاق.
 • سیستم ارسال اطلاعات به جهانگردی یا میراث فرهنگی ، سیستم ارسال اطلاعات به اماکن ،ارسال اطلاعات به پژواک.
 • ثبت هزینه تلفن اتاقها و اتصال به سانترال هتل.
 • امکان چاپ ریز مکالمات تلفن میهمانان.
 • امکان تعریف کاربران نا محدود با سیستم تعیین دسترسی منحصر بفرد و بسیار کارآمد که حتی برای کوچکترین مورد امکان تعریف دسترسی وجود دارد.
 • امکان صدور صورت حساب گروهی برای چند اتاق حتی اگر در هنگام پذیرش ثبت گروهی نشده باشند.
 • ثبت لاگ یا گزارش کارکرد افراد همراه با تاریخ و ساعت و نام کاربر و امکان گزارشگیری های متعدد توسط مدیریت.
 • گزارشات مدیریتی متنوع.
 • امکان تعریف نرخ ارز و صدور صورت حساب بر اساس آن به زبان لاتین.
 • امکان ارتباط لحظه به لحظه با همه مراکز درآمد هتل با صورت حساب میهمان.
 • امکان ویرایش صورت حساب اتاق بسته شده توسط کاربر مورد نظر.