توضیحات پروژه

بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری طلوع شامل کلیه مکاتبات اداری میباشد و شما میتوانید کلیه مکاتبات خود و گردش یک نامه از ورود آن و امضاهایی که باید انجام شود را تا هنگام خروج نامه از سیستم، بصورت مکانیزه دنبال کنید.

ویژگی های بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری

ثبت نامه های وارده، صادره و داخلی
شماره دهی اتوماتیک نامه ها از شماره دلخواه
امکان اسکن گروهی تصاویر نامه به تعداد نامحدود
امکان ثبت پیوست های نامه به همراه تصاویر مربوطه به تعداد نامحدود
امکان الصاق فایل های الکترونیکی مختلف به نامه
پشتیبانی کامل از فاکس و ایمیل از داخل برنامه
پشتیبانی از ویرایشگر Word از داخل برنامه
امکان جستجو در بین نامه ها بر اساس پارامترهای مختلف و بر اساس سال کاری دلخواه
امکان صدور نامه توسط کارشناسان و تایید رئیس به صورت الکترونیکی و پشتیبانی از امضای دیجیتال
مشاهده وضعیت نامه به صورت آیتم های تصویری در جدول نمایش دهنده لیست نامه ها
گزارش نامه ها بر اساس ماهیت نامه اعم از وارده یا صادره و کلیه پارامترهای وارد شده برای نامه
امکان ثبت مشخصات سازمان ها ، شرکت ها ، کارمندان ، پست های سازمانی به صورت درختی
امکان تفویض اختیار به کارمندان و تعیین سطح دسترسی برای انها
امکان نگهداری اطلاعات به صورت سنواتی و دستیابی به آنها در زمان های دلخواه
امکان تعریف عنوانهای پیش فرض و تعریف الگوی پیش فرض برای تایپ نامه های صادره
امکان ارجاع نامه ثبت شده به صورت تکی و یا گروهی به یک و یا چند کاربر به صورت همزمان
امکان تعریف پرونده الکترونیکی و بایگانی نامه در پرونده مرتبط برای هر کاربر
امکان تعریف کارتابل برای کاربران و انتقال نامه و پرونده الکترونیکی بین انها