توضیحات پروژه

سیستم انبار داری یکی از مهمترین بخشهای یک هتل میباشد که بوسیله آن میتوان ورود و خروج کالا و موجودی کالا را کنترل نمود. البته این سیستم میتواند بصورت گزارشات و بدون اتصال به حسابداری کار کند ولی ما در بسته نرم افزاری انبارداری طلوع، یک سیستم حسابداری قرار داده ایم که در آن فاکتورها به اسناد خود متصل هستند و فقط با تغییر فاکتور میتوان اسناد آنها را تغییر داد. بنابر این از بسیاری از اختلافات که در ارزش ریالی کالا و موجودی انبار بوجود می آید جلو گیری خواهد شد.
همچنین در این سیستم امکان تولید یک کالای جدید از کالاهای موجود مثلا برای تولید غذا و یا امکان تبدیل یک یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر وجود دارد. توجه داشته باشد که در این حالت نگه داشتن ارزش ریالی انبار بسیار حائز اهمیت است .

  • زیرسیستم ها و ویژگی های بسته نرم افزاری انبارداری
  • سیستم انبارداری

    بسته نرم افزاری حسابداری

    کاست کنترل
    پیشبینی مواد