توضیحات پروژه

در همه سیستمهای حسابداری یک سری مبانی و اصول حسابداری رعایت میشود که این اصول در بسته نرم افزاری حسابداری طلوع نیز رعایت شده است و علاوه بر آن سعی شده است نرم افزار به گونه ای کاربرپسند طراحی شود که کاربران با سهولات بیشتری با برنامه کار کنند.

برای مثال اسناد بصورت استاندارد توسط برنامه ایجاد میشوند و کاربر فقط فرم فاکتور و یا فرمهای دریافت پرداخت را تکمیل میکند ولی در عین حال گزارشات بسیار کامل و متنوع زیادی در اختیار کاربر قرار میدهد.

 • زیرسیستم ها و ویژگی های بسته حسابداری
 • سیستم حسابداری

  سیستم انبار داری

  کاست کنترل

  بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
  صندوق جهت دارایی
  خزانه داری