نظرات و مقررات

/نظرات و مقررات
نظرات و مقررات2018-09-08T13:53:37+04:30

جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی طلوع به موارد زیر با دقت توجه فرمایید:

  • تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت شهریه کارگاه آموزشی(پیش ثبت نام هیچ تعهدی برای برگزاری کلاس بوجود نخواهد آورد.)
  • در صورت عدم پرداخت شهریه در زمان ثبت نام، ثبت نام قطعی نبوده و با توجه به ظرفیت محدود کارگاه ها ممکن است ثبت نام متقاضی باطل شود.
  • هیچ محدودیتی از لحاظ سن و جنسیت برای شرکت در کارگاه های آموزشی وجود ندارد.
  • حضور به موقع و بدون تاخیر در کارگاه آموزشی و نداشتن بیش از یک جلسه غیبت. با توجه به کوتاه بودن کارگاه های آموزشی غیبت بیش از یک جلسه به منزله حذف از دوره مربوطه محسوب می‌گردد.
  • عدم استفاده از تلفن همراه در حین آموزش.
  • در صورت به حد نصاب نرسیدن کارگاه مربوطه، امکان رزرو یا انصراف کاربر وجود خواهد داشت.
  • رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران الزامی است.