سیستم حسابداری مالی طلوع

/سیستم حسابداری مالی طلوع
سیستم حسابداری مالی طلوع2018-10-08T11:54:32+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان تعریف حسابها در سه سطح کل، معین و تفضیلی و همچنین 4 سطح تفضیلی شناور.
 • امکان تعیین گروه حساب به منظور استفاده از حساب در صورتهای مالی نظیر ترازنامه و صورت سود و زیان.
 • امکان ایجاد ارتباط بین حسابها و حسابهای تفضیلی شناور.
 • امکان تعریف دوره های مالی مختلف در پک پایگاه اطلاعاتی و همچنین به صورت مجزا.
 • امکان تعریف انواع ارز و نرخ های مربوطه به منظور استفاده در سیستم ارزی.
 • امکان انتقال یک حساب از گروهی به گروه دیگر به همراه انتقال گردش آنها.
 • امکان انتقال گردش یک حساب در حساب دیگر.
 • امکان صدور سند در سه وضعیت پیش نویس(غیر تراز)، موقت و دائم و امکان تغییر وضعیت اسناد.
 • امکان اختصاص سه شماره سند: (عادی، شماره عطف، شماره خلاصه) به یک سند واحد.
 • امکان انجام عملیات کپی، انتقال و حذف بر روی اسناد.
 • امکان بازیابی مجدد اسناد حذف شده.
 • امکان طبقه بندی اسناد (اسناد حقوق، انبار، دریافت پرداخت و … )
 • امکان تخصیص مراکز هزینه و درآمد به حسابها در هنگام صدور سند حسابداری به منظور گزارش گیری هایی مجزا برای هر مرکز هزینه و درآمد.
 • امکان صدور خلاصه سند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و قابلیت صدور اسناد بر اساس نوع سند.
 • امکان استفاده از شرح های تکراری برای هر آرتیکل به منظور راحتی کاربر.
 • امکان مشاهده کارت حساب بر اساس بازده زمانی و براساس شماره اسناد به دو صورت ریالی و ارزی.
 • امکان مشاهده لیست بدهکاران و بستانکاران به همراه گردش و مانده حساب آنها.
 • امکان جستجو در بین اسناد بر اساس پارامترهای مختلف (تاریخ، مبلغ، حساب، شرح، دوره مالی و …)
 • امکان تایید اسناد حسابداری به منظور جلوگیری از ویرایش و حذف اسناد.
 • امکان جابجایی اسناد حسابداری.
 • امکان بستن حسابها در پایان دوره مالی به صورت کاملا اتوماتیک و صدور سند افتتاحیه برای دوره مالی بعد.
 • جلوگیری از ثبت سند بعد از صدور سند اختتامیه در هر سال مالی.
 • امکان محدود نمودن سطح دسترسی کاربران بر روی اسناد، حسابهای خاص، گزارشات، عملیات حذف/ ویرایش و …
 • امکان تنظیم پانویس گزارشات و اسناد به صورت پیش فرض.
 • امکان انجام عملیات تهاتر در فرم تراز آزمایشی (بدهکاران، بستانکاران)

 


گزارشات:

 • امکان مشاهده تاریخچه هر سند.
 • امکان چاپ سند در سطح های کل، کل و معین، کل و تفضیلی، کل و معین و تفضیلی و …
 • امکان ارسال سند به اکسل.
 • امکان مشاهده و چاپ لیست طرف حسابها به همراه مشخصات (تلفن، آدرس، کد اقتصادی و … )
 • امکان مشاهده و چاپ لیست بانکها به همراه مشخصات (شماره حساب، شعبه و تلفن، آدرس و … )
 • امکان خروجی گزارشات سیستم حسابداری به Image, PDF, Excel و …
 • امکان مشاهده و چاپ صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش مرور حسابها (تراز آزمایشی) در سطوح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور (به صورت 6،4،2 ستونی ) در فرمت های ریالی و ارزی.
 • امکان مشاهده و چاپ دفتر روزنامه کل بصورت رسمی به منظور دفتر نویسی.
 • امکان مشاهده و چاپ صورت مغایرت بانکی با استفاده از فایل اکسل بانک.