سیستم حسابداری و خزانه داری تالار

/سیستم حسابداری و خزانه داری تالار
سیستم حسابداری و خزانه داری تالار2018-10-09T15:41:44+03:30

زیر سیستم حسابداری طلوع با قابلیت لینک به سیستم تالار تمامی نیاز های مرتبط با حسابداری یک مجموعه تالار پذیرایی را فراهم نموده و نیاز مدیران و مالکان را از تهیه سیستم جداگانه حسابداری بر طرف می سازد.

اطلاعات پایه و عملیات

 • امکان تعریف حسابها در سه سطح کل، معین و تفضیلی و همچنین 4 سطح تفضیلی شناور.
 • امکان تعیین گروه حساب به منظور استفاده از حساب در صورتهای مالی نظیر تراز نامه و صورت سود و زیان.
 • امکان ایجاد ارتباط بین حسابها و حسابهای تفضیلی شناور.
 • امکان تعریف دوره های مالی مختلف در یک پایگاه اطلاعاتی و همچنین به صورت مجزا.
 • امکان تعریف انواع ارز و نرخ های مربوطه به منظور استفاده در سیستم ارزی.
 • امکان انتقال یک حساب از گروهی به گروه دیگر به همراه انتقال گردش آنها.
 • امکان انتقال گردش یک حساب در حساب دیگر.
 • امکان صدور سند در سه وضعیت پیش نویس(غیر تراز)، موقت و دائم و امکان تغییر وضعیت اسناد.
 • امکان اختصاص سه شماره سند: (عادی، شماره عطف، شماره خلاصه) به یک سند واحد.
 • امکان انجام عملیات کپی، انتقال و حذف بر روی اسناد.
 • امکان بازیابی مجدد اسناد حذف شده.
 • امکان طبقه بندی اسناد (اسناد حقوق، انبار، دریافت پرداخت و … )
 • امکان تخصیص مراکز هزینه و درآمد به حسابها در هنگام صدور سند حسابداری به منظور گزارش گیری هایی مجزا برای هر مرکز هزینه و درآمد.
 • امکان صدور خلاصه سند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و قابلیت صدور اسناد بر اساس نوع سند.
 • امکان استفاده از شرح های تکراری برای هر آرتیکل به منظور راحتی کاربر.
 • امکان مشاهده کارت حساب بر اساس بازده زمانی و براساس شماره اسناد به دو صورت ریالی و ارزی.
 • امکان مشاهده لیست بدهکاران و بستانکاران به همراه گردش و مانده حساب آنها.
 • امکان جستوجو در بین اسناد بر اساس پارامترهای مختلف (تاریخ، مبلغ، حساب، شرح، دوره مالی و …)
 • امکان تایید اسناد حسابداری به منظور جلوگیری از ویرایش و حذف اسناد.
 • امکان جابجایی اسناد حسابداری.
 • امکان بستن حسابها در پایان دوره مالی به صورت کاملا اتوماتیک و صدور سند افتتاحیه برای دوره مالی بعد.
 • جلوگیری از ثبت سند بعد از صدور سند اختتامیه در هر سال مالی.
 • امکان محدود نمودن سطح دسترسی کاربران بر روی اسناد، حسابهای خاص، گزارشات، عملیات حذف/ ویرایش و …
 • امکان تنظیم پانویس گزارشات و اسناد به صورت پیش فرض.
 • امکان انجام عملیات تهاتر در فرم تراز آزمایشی (بدهکاران، بستانکاران)
 • امکان تعریف بانک ها به همراه اطلاعات مربوطه نظیر شماره حساب، کد شعبه، تلفن، آدرس و… (به طور نامحدود)
 • امکان تعریف انواع صندوق (ریالی و ارزی و … ) و تنخواه به طور نامحدود.
 • امکان تعریف طرف حساب ها (اشخاص) به همراه سایر اطلاعات نظیر کد اقتصادی کد و یا شناسه ملی، تلفن، آدرس و …
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل عملیات برگ های چک (صادر شده، صادر نشده، پاس شده، باطل شده و … )
 • امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی اول دوره.
 • امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی به صورت گروهی.
 • انجام کلیه امور بانکی بر روی چک ها نظیر (دریافت چک، سر حساب گذاشتن چک، وصول چک، عودت به صاحبان چک، خرج چک، پرداخت چک، پاس چک، برگشت چک و … )
 • امکان ثبت اسناد ضمانتی دریافتی و پرداختی.
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت های نقدی بصورت ریالی و ارزی.
 • امکان ثبت انواع حواله واریزی به حساب ها یا کارت بانک با قابلیت اتصال به دستگاه کارت خوان.
 • امکان ثبت انواع حواله پرداختی.
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت ها بین منابع (صندوق، بانک، تنخواه)
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت های ترکیبی (نقد، چک، حواله (کارت بانک)) بر اساس طرف حساب و فاکتور.
 • قابلیت صدور سند اتوماتیک به ازای تمامی عملیات دریافت و پرداخت و سیستم چک.
 • گزارشات

 • امکان مشاهده تاریخچه هر سند.
 • امکان چاپ سند در سطح های کل، کل و معین، کل و تفضیلی، کل و معین و تفضیلی و …
 • امکان ارسال سند به اکسل.
 • امکان مشاهده و چاپ لیست طرف حسابها به همراه مشخصات (تلفن، آدرس، کد اقتصادی و … )
 • امکان مشاهده و چاپ لیست بانکها به همراه مشخصات (شماره حساب، شعبه و تلفن، آدرس و … )
 • امکان خروجی گزارشات سیستم حسابداری به Image, PDF, Excel و …
 • امکان مشاهده و چاپ صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش مرور حسابها (تراز آزمایشی) در سطوح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور (به صورت 6،4،2 ستونی ) در فرمت های ریالی و ارزی.
 • امکان مشاهده و چاپ دفتر روزنامه کل بصورت رسمی به منظور دفتر نویسی.
 • امکان مشاهده و چاپ صورت مغایرت بانکی با استفاده از فایل اکسل بانک
 • گزارش گردش حساب تمامی طرف حساب ها به همراه مانده آنها.
 • گزارش گردش حساب تمامی منابع (صندوق، بانک، تنخواه) به همراه مانده آنها.
 • امکان گزارشگیری از وضعیت تمامی اسناد دریافتی و پرداختی (وصول شده، پاس شده، خرج شده و …)
 • امکان گزارشگیری از وضعیت اسناد ضمانتی دریافتی و پرداختی.
 • امکان صدور و چاپ رسید برای تمامی تراکنش های مالی.
 • امکان مشاهده تاریخچه چک های دریافتی و پرداختی.
 • امکان چاپ چک برای فرمت تمامی بانک ها.
 • امکان مغایرت گیری بانکی (با استفاده از فایل اکسل بانک)
 • امکان گزارشگیری از سررسید چک های دریافتی و پرداختی.
 • امکان مشاهده و چاپ اسناد مربوطه به تراکنش های مالی بخش خزانه داری.