»»سایر مشتریان
ردیف نام واحد اقامتی استان شهر نوع واحد اقامتی شرح واحد اقامتی
1 لیپار  سیستان و بلوچستان چابهار هتل 5 ستاره
2 گسترش  آذربایجان شرقی تبریز هتل 4 ستاره
3 سفیر اصفهان اصفهان هتل 4 ستاره
4 بادله مازندران ساری هتل 4 ستاره
5 امام رضا مرکزی اراک هتل 4 ستاره
6 شارستان خراسان رضوی مشهد هتل 3 ستاره
7 اصفهان اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
8 آریا آذربایجان غربی ارومیه هتل 3 ستاره
9 ملل اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
10 مروارید صدرا مازندران بهشهر هتل 3 ستاره
11 ونوس اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
12 زهره اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
13 زنبق یزد یزد هتل 3 ستاره
14 پارت اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
15 نوید مازندران ساری هتل 3 ستاره
16 زنده رود اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
17 نارنج مازندران ساری هتل 3 ستاره
18 شهرداري لرستان خرم آباد هتل 3 ستاره
19 ارگ تاریخی گوگد اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
20 پردیس اصفهان مبارکه هتل 3 ستاره
21 آفتاب مرکزی اراک هتل 3 ستاره
22 پرواز بوشهر بوشهر هتل 3 ستاره
23 بهشهر مازندران بهشهر هتل 3 ستاره
24 سیمرغ اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
25 اسرم مازندران ساری هتل 3 ستاره
26 پلاس بوشهر بوشهر هتل 3 ستاره
27 عرب مازندران ساری هتل 3 ستاره
28 سپاهان اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
29 ماسوله مازندران قائم شهر هتل 3 ستاره
30 زاگرس اصفهان اصفهان هتل 3 ستاره
31 رز مازندران ساری هتل 3 ستاره
32 مرکز رفاهی فرهنگیا زنجان زنجان هتل 3 ستاره
33 فرهاد مازندران تنکابن هتل 3 ستاره
34 زمزم یک خراسان رضوی مشهد هتل 2 ستاره
35 صبا اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
36 ارکید اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
37 صفوی اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
38 ابن سینا اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
39 کاوه اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
40 سبز خوزستان خرمشهر هتل 2 ستاره
41 فردوس سیستان و بلوچستان چابهار هتل 2 ستاره
42 توریست اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
43 دریا آذربایجان غربی ارومیه هتل 2 ستاره
44 طوبی خراسان رضوی مشهد هتل 2 ستاره
45 کوروش مازندران چالوس هتل 2 ستاره
46 صدرا ملکان آذربایجان شرقی ملکان هتل 2 ستاره
47 نگین جی اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
48 گل نرگس اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
49 طوطیا اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
50 ملک اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
51 کیش مهر مازندران  فریدون کنار هتل 2 ستاره
52 مرجان مازندران بابل هتل 2 ستاره
53 پارس اصفهان اصفهان هتل 2 ستاره
54 همام اصفهان هتل هتل 2 ستاره
55 بلوط تهران تهران هتل 1 ستاره
56 پرشیا اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
57 جام فیروزه اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
58 طوس اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
59 آوا اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
60 جهانگرد اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
61 الماس شرق قم قم هتل 1 ستاره
62 نگین مازندران بابل هتل 1 ستاره
63 نگین اروند خوزستان خرمشهر هتل 1 ستاره
64 چهلستون اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
65 سرای اردیبهشت اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
66 میچکا مازندران بابلسر هتل 1 ستاره
67 شیخ صفی اردبیل اردبیل هتل 1 ستاره
68 کارون اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
69 ویانا اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
70 سعدی اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
71 رضا مازندران بابل هتل 1 ستاره
72 مروارید اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
73 اکسین مازندران محمودآباد هتل 1 ستاره
74 ایران اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
75 آرام اصفهان اصفهان هتل 1 ستاره
76 بهارنو مازندران بابل مهمانپذیر درجه یک
77 قصر اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه یک
78 سوین اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه یک
79 افق اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه یک
80 بهارستان اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه یک
81 پاپلی مازندران بابل مهمانپذیر درجه یک
82 مروت اردبیل سرعین مهمانپذیر درجه یک
83 حافظ نو اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه یک
84 ایده ال اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه یک
85 فروردین اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه یک
86 لاجوردی اصفهان کاشان مهمانپذیر درجه ممتاز
87 امیر کبیر اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
88 کاخ اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
89 عدل مینایی اردبیل سرعین مهمانپذیر درجه ممتاز
90 تخت جمشید اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
91 زاینده رود اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
92 نصف جهان اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
93 خیام اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
94 ضیائی اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
95 شاد اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
96 ایران اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
97 ملت اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
98 شاندیز اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
99 شاکر اردبیل سرعین مهمانپذیر درجه ممتاز
100 راد اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
101 عتیق اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
102 شهرزاد اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه ممتاز
103 توکل مازندران ساری مهمانپذیر درجه 3
104 بزرگمهر اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
105 پردیس بوشهر خورموج مهمانپذیر درجه 3
106 جهان اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
107 سارویه مازندران ساری مهمانپذیر درجه 3
108 ایرانفرد اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
109 صدف مازندران  فریدون کنار مهمانپذیر درجه 3
110 مروارید خزر مازندران  فریدون کنار مهمانپذیر درجه 3
111 رشیدی مازندران بابلسر مهمانپذیر درجه 3
112 شمشیری اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه 3
113 هما مازندران فریدون کنار مهمانپذیر درجه 3
114 نمونه اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
115 تجن مازندران ساری مهمانپذیر درجه 3
116 ولیعصر مازندران ساری مهمانپذیر درجه 3
117 امید اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
118 حقیقت اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
119 انوشیروان اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 3
120 نور گل خطمی خراسان رضوی مشهد مهمانپذیر درجه 2
121 بلوچ  سیستان و بلوچستان ایرانشهر مهمانپذیر درجه 2
122 ارجمند مازندران قائم شهر مهمانپذیر درجه 2
123 صداقت اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه 2
124 سپاهان اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 2
125 سوین یک اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه 2
126 مرمر اصفهان اصفهان مهمانپذیر درجه 2
127 صفا اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه 2
128 پائیزه اردبیل اردبیل مهمانپذیر درجه 2
129 شریف  خراسان رضوی مشهد مهمانپذیر درجه 2
130 سعدی سیستان و بلوچستان سراوان مهمانپذیر درجه 2
131 کوثر اردبیل سرعین مهمانپذیر درجه 1
132 شهرقصه مازندران محمودآباد متل  2 ستاره ممتاز
133 شووا مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
134 قصر مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
135 ترنجستان مازندران محمودآباد متل  2 ستاره ممتاز
136 پدر مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
137 عسل مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
138 جهان مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
139 اترک مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
140 مهتاب نو مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
141 منصور مازندران بابلسر متل  2 ستاره ممتاز
142 ساحلی سالار مازندران نوشهر متل  2 ستاره ممتاز
143 پرستو مازندران محمودآباد متل  2 ستاره ممتاز
144 یکتا مازندران بابلسر متل -
145 موج چمنی مازندران بابلسر متل -
146 مهرآسا مازندران بابلسر متل -
147 افسانه مازندران بابلسر متل -
148 سه ستاره مازندران بابلسر متل -
149 رامتین پ دو مازندران بابلسر متل -
150 گل سرخ مازندران بابلسر متل -
151 رامین مازندران بابلسر متل -
152 جام جم مازندران بابلسر متل -
153 پارس ویلا مازندران بابلسر متل -
154 امیر مهدی مازندران بابلسر متل -
155 مشهد مازندران بابلسر متل -
156 باران مازندران بابلسر متل -
157 پرستو مازندران بابلسر متل -
158 مرواریدد مازندران بابلسر متل -
159 طهران مازندران بابلسر متل -
160 ارسطو دو مازندران بابلسر متل -
161 کرجی مازندران بابلسر متل -
162 دامیار مازندران بابلسر متل -
163 نور مازندران بابلسر متل -
164 پردیس مازندران بابلسر متل -
165 مانی مازندران بابلسر متل -
166 شاکری مازندران بابلسر متل -
167 موج مازندران فریدون کنار متل -
168 خزر مازندران بابلسر متل -
169 راتا مازندران بابلسر متل -
170 رز مازندران بابلسر متل -
171 ونیز مازندران بابلسر متل -
172 ستایش مازندران بابلسر متل -
173 اشکان مازندران بابلسر متل -
174 زمرد مازندران بابلسر متل -
175 پایتخت مازندران بابلسر متل -
176 افلاطون مازندران بابلسر سوئیت -
177 حمید مازندران فریدون کنار سوئیت -
178 دیو لب مازندران فریدون کنار سوئیت -
179 ارسطو یک مازندران بابلسر سوئیت -
180 رنگین کمان مازندران فریدون کنار سوئیت -
181 نود مازندران  فریدون کنار سوئیت -
182 رضاییان مازندران فریدون کنار سوئیت -
183 بی نام مازندران فریدون کنار سوئیت -
184 بی نام نامی مازندران فریدون کنار سوئیت -
185 وحید مازندران فریدون کنار سوئیت -
186 هنرمندان مازندران رامسر هتل آپارتمان 2 ستاره
187 هما اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
188 جزیره آریا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
189 کسری اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
190 شاتوت مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
191 پردیس سرعین اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
192 الناز اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
193 اپادانا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
194 دربار اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
195 مشهد سر مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
196 الماس دریا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
197 میراث مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
198 کیان مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
199 آرتیناژبال اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
200 ستاره آذربایجان اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
201 صبا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
202 پرشین مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
203 اریانا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
204 ماوی مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
205 کلاسیک مازندران بابلسر هتل آپارتمان 3 ستاره
206 خیام سرعین اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
207 پهلوان مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
208 تخت طاووس اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
209 واثقی مازندران بابلسر هتل آپارتمان 3 ستاره
210 هخامنشیان پارتاک اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 3 ستاره
211 سلیم پور مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
212 طوبی اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 1 ستاره
213 وفا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
214 خاتون اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 2 ستاره
215 سناتور اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
216 یاس مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 3 ستاره
217 حکیم اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 1 ستاره
218 صفا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
219 هیرون بوشهر بوشهر هتل آپارتمان 1 ستاره
220 میلاد مازندران نکا هتل آپارتمان 3 ستاره
221 المپیک اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
222 آناهیتا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
223 دنیز اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
224 حمید بابلسر مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
225 زیتون خزر مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
226 صحت اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
227 الف مازندران محمودآباد هتل آپارتمان 3 ستاره
228 ملت اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
229 شایان اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
230 روجین مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
231 سرای پدری خوانسار اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 1 ستاره
232 میلاد مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 2 ستاره
233 سپید اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
234 آتاناز اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
235 پردیس اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
236 جام جم اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
237 اداراپانا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 2 ستاره
238 پیمان اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
239 باستان اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
240 قصر شادی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
241 زیتون اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
242 سفیر اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
243 ترنج مازندران محمودآباد هتل آپارتمان 3 ستاره
244 دی مازندران محمودآباد هتل آپارتمان 3 ستاره
245 پارسا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
246 امپراطور اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
247 یاشار مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
248 خلیج مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
249 سپنتا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
250 آرتا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
251 آراز اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
252 پینار اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
253 التین اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
254 لیان مازندران رامسر هتل آپارتمان 1 ستاره
255 چهل ستون اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
256 دریا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
257 صدف اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
258 افق طلایی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
259 صدرا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
260 هادی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
261 موج ابی مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
262 رهاد مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
263 سید مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
264 مینو مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
265 شروین اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 3 ستاره
266 همیاران مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
267 شمس اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
268 بهار نارنج مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
269 پرنیا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
270 پارتیکان اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 3 ستاره
271 عمارت اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
272 اسپیناس مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
273 تخت جمشید اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
274 طبرستان مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
275 خیام اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
276 بوستان اردبیل سرعین هتل آپارتمان 3 ستاره
277 نسترن اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
278 کوروش اردبیل سرعین هتل آپارتمان -
279 پارس مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
280 نارنج مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
281 هخامنش خراسان رضوی مشهد هتل آپارتمان 1 ستاره
282 ایلار اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
283 ساحل اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
284 پارسه اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
285 مهرداد مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
286 نیستان مازندران رامسر هتل آپارتمان 2 ستاره
287 سیکا مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
288 افق مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
289 تاج محل اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
290 جهان نما اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
291 علی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
292 مهدی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
293 امیر(محمدحسین بذری اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
294 مسعود مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
295 نیکان مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
296 هشت بهشت اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 1 ستاره
297 سلطان مازندران فریدون کنار هتل آپارتمان 1 ستاره
298 ماهان مازندران محمودآباد هتل آپارتمان 3 ستاره
299 کاکتوس اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
300 تماشا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
301 مرکزی اردبیل سرعین هتل آپارتمان 2 ستاره
302 چهل پنجره اصفهان اصفهان هتل آپارتمان 2 ستاره
303 سرچشمه اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
304 ارگ اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
305 بلوط مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
306 تشریفات اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
307 امام رضا مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
308 اتا اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
309 پارس نیک اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
310 ستاره شهر اردبیل سرعین هتل آپارتمان 1 ستاره
311 پرنیان مازندران بابلسر هتل آپارتمان 1 ستاره
312 شهرک روزنامه اطلاع مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
313 نامی مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
314 دنیز مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
315 سهیل مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
316 درنای سفید مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
317 گشتا مازندران بابلسر ویلا ویلا
318 دلکده مازندران بابلسر ویلا ویلا
319 نخل مازندران  فریدون کنار ویلا ویلا
320 دیلمی مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
321 دی مازندران بابلسر ویلا ویلا
322 پدیده مازندران بابلسر ویلا ویلا
323 فردوس مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
324 نوبهار مازندران بابلسر ویلا ویلا
325 زیتون مهدوی بابلسر مازندران بابلسر ویلا ویلا
326 سامان مازندران بابلسر ویلا ویلا
327 جزیره مرجان 2 مازندران بابلسر ویلا ویلا
328 لادن مازندران بابلسر ویلا ویلا
329 مهرآسا مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
330 ترنج مازندران بابلسر ویلا ویلا
331 قو مازندران بابلسر ویلا ویلا
332 مازرون مازندران فریدون کنار ویلا ویلا
333 نیلو مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 3
334 فردوس مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 3
335 براری مازندران ساری خانه مسافر درجه 3
336 عبدی مازندران نکا خانه مسافر درجه 3
337 کاسپین مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 3
338 پارسا مازندران بابلسر خانه مسافر درجه 3
339 جاهدپور مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 3
340 دلفین مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 3
341 سعیدنو خراسان رضوی مشهد خانه مسافر درجه 3
342 بهجتی خراسان رضوی مشهد خانه مسافر درجه 3
343 ابوالفضل اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
344 کسری اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
345 تورج اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
346 مهرداد اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
347 میلاد اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
348 البرز اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
349 تک اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
350 رویا اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
351 آناهیتا اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
352 پورحسین اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
353 قائم اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
354 استقلال اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
355 ونیز اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 3
356 طلائیه اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
357 پیام اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 3
358 رحیمی مازندران گلوگاه خانه مسافر درجه 2
359 ساحل مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 2
360 دالوندی مازندران محمودآباد خانه مسافر درجه 2
361 خانه کارگر سرعین اردبیل سرعین واحد اقامتی درجه 1 ممتاز
362 شاهین تک اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 1 ممتاز
363 پارمیدا اردبیل سرعین  خانه مسافر درجه 1 ممتاز
364 دیانا اردبیل سرعین خانه مسافر درجه 1 ممتاز
365 دشت بهشت مرکزی اراک مجتمع اقامتی خصوصی
366 جزیره مرجان مازندران بابلسر مجتمع اقامتی خصوصی
367 بهارنارنج 2 مازندران بابلسر مجتمع اقامتی خصوصی
368 مجتمع فرهنگی رفاهی کردستان سنندج مجتمع اقامتی خصوصی
369 سینا اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
370 حسین زاده اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
371 میثاق اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
372 دانش اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
373 عبدی اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
374 آیدا سوئیت اردبیل سرعین  مجتمع اقامتی خصوصی
375 سوین تک اردبیل سرعین  مجتمع اقامتی خصوصی
376 صبوری اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
377 پرسپولیس اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
378 برلیان اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
379 شاهی اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
380 توحید اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
381 میثم اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
382 مهدی اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
383 آی نور اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
384 رز اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
385 ایرانیان اردبیل سرعین  مجتمع اقامتی خصوصی
386 ارگ اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
387 آرین اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
388 سوین اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
389 محمد شاهی اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
390 ملل اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
391 آراکس اردبیل سرعین مجتمع اقامتی خصوصی
392 حسینیه اصفهانیها خراسان رضوی مشهد زائرسرا و حسينيه حسینیه
393 سنتی اصفهان اصفهان اصفهان هتل سنتی 3 ستاره
394 نوایی مازندران فریدون کنار مسافر خانه -
395 صبا مازندران فریدون کنار مسافر خانه -
396 فروغ مهر فارس شیراز  اقامتگاه سنتی -
397 طلوع خورشید اصفهان اصفهان  اقامتگاه سنتی -
398 موجودی اصفهان اصفهان خانه مسافر -
399 اسماعیلی اصفهان اصفهان  خانه مسافر -
400 بخردی اصفهان اصفهان اقامتگاه سنتی -
401 خانه باغ شاکر اصفهان اصفهان اقامتگاه بوم گردی -
402 کامرانی اردبیل سرعین مسافر خانه -
403 سرعین اردبیل سرعین مسافر خانه -
404 امید اردبیل سرعین  مسافر خانه -
405 عدل اردبیل سرعین  مسافر خانه -
406 جامعه اقامتی اردبیل سرعین خانه مسافر -
407 سعید اردبیل سرعین مسافر خانه -
408 خزر اردبیل اردبیل مسافر خانه -
1 شسی شسی شسی شسی سشی