سیستم تالار نرم افزار طلوع

/سیستم تالار نرم افزار طلوع
سیستم تالار نرم افزار طلوع2018-10-09T15:14:53+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان معرفی تالار ها و سالن ها به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف انواع منو های فروش به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف انواع مراسم نظیر عقد ،عروسی،عزا ،همایش ،کنفرانس و ….
 • امکان تعریف و دسته بندی مشتریان
 • امکان تعریف انواع چیدمان سالن طبق سفارش مشتری
 • امکان تعریف انواع شیوه های پذیرایی نظیر سلف سرویس ،پرسی و… طبق سفارش مشتری
 • امکان مشاهده ی تقویم شمسی به انضمام تمامی مناسبت ها نظیر اعیاد،ایام عزا،مناسبات ملی و فرهنگی و…
 • امکان ثبت رزرو مراسم در چهار سانس مختلف در یک روز
 • امکان ثبت هزینه های غذا و نوشیدنی مراسم
 • امکان ثبت سایر آیتم های خدماتی نظیر :سفره عقد فیلم برداری و عکاسی،موسیقی ،گل آرایی و…بنابر سفارش مشتری
 • امکان ثبت هزینه ورودی تالار به طور کلی و یا نفری
 • امکان ثبت هزینه نیروهای خدماتی جهت پذیرایی و سرویس دهی به مهمانان
 • امکان ثبت هزینه ی خسارات وارد شده به تالار در حین برگزاری مراسم توسط مشتری
 • امکان ثبت دریافتها و پرداختهای مربوط به هر طرف قرارداد به صورت نقد،چک،کارت بانک،اعتباری و ترکیبی
 • امکان ثبت مشخصات کامل افراد میزبان مراسم به تفکیک حقیقی و حقوقی
 • امکان ثبت عملیات جابجایی مراسم به روز و سانس دیگر
 • امکان ثبت لغو قرارداد
 • امکان فعال سازی مجدد قرارداد لغو شده
 • امکان مشاهده چاپ فرم رزرواسیون تالار جهت تحویل به مشتری بابت تاییدیه رزرو
 • امکان مشاهده و چاپ فرم اماکن جهت مراسمات خاص
 • امکان مشاهده و چاپ فرم قرارداد به طور کلی و به طور خلاصه و ریز مطابق با نیاز و خواسته ی مشتری
 • امکان مشاهده و چاپ فرم قرارداد به صورت ریز اقلام فاکتور و فاکتور به فاکتور
 • گزارشات:

 • نمایش وضعیت پر و خالی بودن تالار در ایام مختلف سال در یک تقویم ساده
 • قابلیت گزارشگیری پربودن تالارها به تفکیک تاریخ
 • قابلیت گزارشگیری پر بودن تالارها به تفکیک نوع مشتری
 • قابلیت گزارشگیری تعدادی براساس نوع مراسم
 • قابلیت گزارشگیری تعدادی برا اساس نوع مشتری
 • قابلیت گزارشگیری از مانده حساب بدهکار و بستانکار افراد حقیقی و حقوقی
 • قابلیت گزارشگیری از تمامی قراردادها
 • امکان گزارشگیری از مبالغ در آمدی بابت خسارات وارد شده به تالار به طور کلی و به تفکیک طرف قرارداد
 • امکان گزارشگیری از مبالغ درآمدی بابت وروردی تالار به طور کلی و به تفکیک طرف قرارداد
 • امکان گزارشگیری از مبالغ درآمدی بابت نیروی خدماتی تالار به طور کلی و به تفکیک طرف قرارداد
 • امکان گزارشگیری از مبالغ درآمدی بابت سایر آیتم های درآمدی تالار نظیر (سفره عقد،موسیقی،فیلم برداری،نور پردازی و…) تالار به طور کلی و به تفکیک طرف قرارداد
 • امکان طراحی و چاپ انواع گزارشات تالار با توجه به آیتم های درخواستی هر مجموعه
 • قابلیت لینک سیستم تالار با زیر سیستم های حسابداری ،خزانه داری و انبار