سیستم ثبت وقایع و یادداشت ها طلوع

/سیستم ثبت وقایع و یادداشت ها طلوع
سیستم ثبت وقایع و یادداشت ها طلوع2018-10-08T16:08:07+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

  • امکان ثبت وقایع ، یادداشت ها، قرار ملاقات ها و جلسات مهم.
  • امکان ثبت رخدادها بر اساس نوع رخداد، تاریخ و ساعت رخداد
  • امکان گزارشگیری از وقایع و یادداشت های ثبت شده بر اساس نوع رخداد، تاریخ و ساعت رخداد، تاریخ و ساعت ثبت، کاربر ثبت کننده و شرح رخداد وقایع.