بسته نرم افزاری اموال و دارایی

//بسته نرم افزاری اموال و دارایی
بسته نرم افزاری اموال و دارایی2019-10-06T16:05:15+03:30

Project Description

کاتالوگ نرم افزار اموال

جهت ثبت و نگهداری ارزش ریالی اموال و دارایی های ثابت مجموعه و محاسبه استهلاک اموال میتوان از بسته نرم افزاری اموال طلوع بهره برد. برترین ویژگی این نرم افزار مشخص بودن دارایی های مجموعه و کاهش هزینه مالیات مجموعه می باشد.

   اطلاعات پایه و عملیات:

 • تعریف کالاها به همراه مشخصات کامل و مختص به هر کالا، در طبقات مختلف (طبقات۱۴ گانه ابلاغ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبقات سفارشی تعریف شده توسط کاربر)
 • تعریف پیش فرض طبقات ۱۴گانه و دیگر طبقات استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی که سیستم توانایی ارائه آنها را به طور اتوماتیک دارامی باشد
 • تعریف نهادها، ادارات، شرکتها و غیره، به عنوان طرف مقابل جهت تبادل اموال (امانت، اجاره، خرید، فروش و غیره)
 • گزارش کلیه عملیات شامل اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسی، افزایش و کاهش ارزش اموال
 • ثبت حوادث رویداده شده برای اموال(فروش ، اهدا و اسقاط)
 • تعریف اموال منقول و غیر منقول
 • امکان ثبت فیلدهای اطلاعاتی برای هریک از اموال
 • امکان تعریف اموال به صورت موردی و گروهی
 • امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غیرمنقول
 • تعیین زمان بهره برداری از دارایی و زمان بلا استفاده ماندن دارایی
 • تعیین محل استقرار فیزیکی اموال
 • تحویل وتحول اموال ما بین افراد
 • سوابق نقل و انتقال اموال بین واحدهای مختلف
 • امکان تعریف مراکزهزینه برای اموال
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک اموال
 • محاسبه استهلاک در بازه های زمانی ماهانه یا سالیانه بصورت دلخواه
 • امکان ثبت روش ها و قوانین محاسبه استهلاک برای هر گروه از اموال
 • امکان ثبت اتوماتیک سند استهلاک
 • امکان تهیه کارت اموال به همراه تمام عملیات انجام شده روی اموال

 

گزارشات:

 • گزارش خلاصه استهلاک
 • گزارش تفصیلی استهلاک
 • گزارش استهلاک براساس گروه های اموال
 • گزارش از اموال تحویلی به هرفرد
 • گزارش از موجودی اموال
 • گزارش از موجودی اموال زیر مجموعه یک گروه خاص از گروههای اموال

Delphi

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows XP – 7 – 8 – 10 – Server

دارای قفل نرم افزاری و سخت افزاری (بسته به نیاز )

پرینتر

حضوری / از راه دور / Setup

رایگان

رایگان – با توجه به بسته خریداری شده به صورت حضوری در محل و غیر حضوری می باشد

تعداد نامحدود کاربر

تعداد نامحدود رکورد

Project Details