توضیحات پروژه

کاتالوگ نرم افزار رستوران

با استفاده از بسته نرم افزاری رستوران طلوع شما می توانید از کلیه امور مربوط به گردش مالی رستوران خود، همچنین تعداد و  مقدار موجودی، کاست و بهای تمام شده منوی رستوران آگاه شوید و همچنین می توانید موجودی کالاهای خام و تبدیل آنها به یکدیگر را انجام دهید. به همراه همه این امکانات، سفارشگیری با تبلت نیز در این بسته ارائه می گردد.

زیر سیستم ها و ویژگی های بسته رستوران:

 • سیستم انبارداری
 • سیستم حسابداری
 • سیستم کاست کنترل
 • سیستم پیشبینی مواد
 • سیستم تولید
 • غذای پرسنلی
 • Delphi

  Microsoft SQL Server

  Microsoft Windows XP – 7 – 8 – 10 – Server

  دارای قفل نرم افزاری و سخت افزاری (بسته به نیاز )

  پرینتر

  حضوری / از راه دور / Setup

  آموزش اولیه رایگان – با توجه به بسته خریداری شده به صورت (حضوری در محل و غیر حضوری) می باشد

  با توجه به بسته خریداری شده به صورت (حضوری در محل و غیر حضوری) می باشد

  تعداد نامحدود کاربر

  تعداد نامحدود رکورد