آموزش سیستم دفترداری 2

//آموزش سیستم دفترداری 2
آموزش سیستم دفترداری 22019-10-06T16:14:30+03:30

Project Description

 • آشنایی با تفاوت چرخه حسابداری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
 • آشنایی با حسابداری خرید و فروش در دو سیستم دائمی و ادواری
 • آشنایی با استاندارد 8 حسابداری(موجودی مواد وکالا) و روش های ارزیابی آن
 • آشنایی با استاندارد 11 حسابداری (حساب دارایی ها، عملیات خرید و فروش و محاسبه استهلاک آنها)
 • آشنایی با تهیه صورت های مالی در واحد های بازرگانی به هر دو روش دائمی و ادواری
 • آشنایی با استاندارد 4 حسابداری (ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی) و ثبت های حسابداری مربوط به این استاندارد
 • آشنایی با حسابداری اسناد و حساب های دریافتنی (سقته، چک، سوخت مطالبات و …)
 • آشنایی با حسابداری وام و بدهی ها
 • آشنایی با فاکتور های خرید و فروش در سیستم حسابداری
 • آشنایی با فرم کارت حساب
 • آشنایی با انواع تخفیفات در حسابداری
 • آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و ثبت حسابداری مربوط به آن
 • آشنایی با حساب های تفضیلی شناور
 • آشنایی با مراکز هزینه

ثبت نام در این دوره

Project Details