کارگاه آموزشی سیستم خزانه داری

//کارگاه آموزشی سیستم خزانه داری
کارگاه آموزشی سیستم خزانه داری2019-10-06T16:13:43+03:30

Project Description

 

 • آشنایی با انواع حساب های بانکی ارزی و ریالی
 • آشنایی با انواع فرم های بانکی (دریافت، پرداخت، افتتاح حساب، ساتنا، پایا و …)
 • آشنایی با تنخواه گردان ثبت های مربوطه در حسابداری، آشنایی با آیین نامه تنخواه
 • آشنایی با حساب صندوق، ثبت های مربوط به کسر و اضافات صندوق، آشنایی با آیین نامه صندوق
 • آشنایی با فرم های درخواست دریافت وپرداخت وجه، صورت هزینه های تنخواه گردان
 • آشنایی با حساب های تفضیلی شناور در سیستم حسابداری
 • آشنایی با سیستم ارزی
 • آشنایی با سیستم دریافت و پرداخت (دریافت پرداخت نقد، چک، حواله یا کارت بانک و تسویه ترکیبی)
 • آشنایی با انواع عملیات بر روی چک های دریافتنی (سر حساب گذاشتن چک، وصول چک، خرج چک، عودت چک و …)
 • آشنایی با انواع عملیات بر روی چک های پرداختنی (پاس چک، برگشت چک و …)
 • آشنایی با عملیات راس گیری چک ها
 • آشنایی با اسناد انتظامی و شیوه حسابداری آنها
 • آشنایی با فرم چک، سفته، برات و عملیات بر روی سفته (نکول، تنزیل و …)

 

ثبت نام در این دوره

Project Details