کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد

//کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد
کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد2019-10-06T16:16:09+03:30

Project Description

 

👈مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

• آشنایی با تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی
• آشنایی با درآمد های مشمول مالیات اشخاص حقوقی
• آشنایی با قراءن و ضرایب مالیاتی
• آشنایی با مفاصا حساب مالیاتی
• آشنایی با معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی
• آشنایی با نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی

👈 هزینه های قابل قبول و استحلاک

• آشنایی باهزینه های قابل قبول و غیر قابل قبول سازمان امور مالیاتی
• آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با هزینه های قابل قبول
• تفسیر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

👈 آشنایی با جرایم مالیاتی، راهکار های بخشودگی جرایم مالیاتی و تشویقات مالیاتی

👈 آشنایی با تحریر دفاتر قانونی

• آشنایی با آیین نامه تحریر دفاتر
• آشنایی با موارد رد دفاتر

👈 مالیات بر ارزش افزوده

• آشنایی باتاریخچه ارزش افزوده
• آشنایی با مفهوم و محتوای مالیات بر ارزش افزوده
• آشنایی با ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده خرید، فروش و تسویه
• آشنایی با فرم فاکتور مورد قبول دارایی
• آشنایی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شیوه محاسبه آن
• آشنایی با قوانین مالیاتی در خصوص کالاهای مشمول و غیر مشمول ارزش افزوده
• آشنایی با مشاغل معاف از ارزش افزوده
• آشنایی با چگونگی ارسال لیست معملات فصلی به صورت آنلاین و آفلاین(TTMS)
• آشنایی با جرایم و معافیت های خرید و فروش فصلی
• آشنایی با نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
• آشنایی با چگونگی اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده
• آشنایی با چگونگی پرداخت مالیات متعلقه از طریق سامانه ارزش افزوده
• آشنایی با چگونگی ارائه میزان بستانکاری از دارایی در سامانه ارزش افزوده

👈 اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

• آشنایی با نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
• آشنایی با نحوه ویرایش اظهارنامه عملکرد
• آشنایی با نصب و راه اندازی برنامه اظهارنامه عملکرد

 

ثبت نام در این دوره

Project Details