سیستم خزانه داری (نقد و بانک)

/سیستم خزانه داری (نقد و بانک)
سیستم خزانه داری (نقد و بانک)2018-10-08T16:05:23+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان تعریف بانک ها به همراه اطلاعات مربوطه نظیر شماره حساب، کد شعبه، تلفن، آدرس و… (به طور نامحدود)
 • امکان تعریف انواع صندوق (ریالی و ارزی و … ) و تنخواه به طور نامحدود.
 • امکان تعریف طرف حساب ها (اشخاص) به همراه سایر اطلاعات نظیر کد اقتصادی کد و یا شناسه ملی، تلفن، آدرس و …
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل عملیات برگ های چک (صادر شده، صادر نشده، پاس شده، باطل شده و … )
 • امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی اول دوره.
 • امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی به صورت گروهی.
 • انجام کلیه امور بانکی بر روی چک ها نظیر (دریافت چک، سر حساب گذاشتن چک، وصول چک، عودت به صاحبان چک، خرج چک، پرداخت چک، پاس چک، برگشت چک و … )
 • امکان ثبت اسناد ضمانتی دریافتی و پرداختی.
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت های نقدی بصورت ریالی و ارزی.
 • امکان ثبت انواع حواله واریزی به حساب ها یا کارت بانک با قابلیت اتصال به دستگاه کارت خوان.
 • امکان ثبت انواع حواله پرداختی.
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت ها بین منابع (صندوق، بانک، تنخواه)
 • امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت های ترکیبی (نقد، چک، حواله (کارت بانک)) بر اساس طرف حساب و فاکتور.
 • صدور سند اتوماتیک به ازای تمامی عملیات دریافت و پرداخت و سیستم چک.

گزارشات:

 • گزارش گردش حساب تمامی طرف حساب ها به همراه مانده آنها.
 • گزارش گردش حساب تمامی منابع (صندوق، بانک، تنخواه) به همراه مانده آنها.
 • امکان گزارشگیری از وضعیت تمامی اسناد دریافتی و پرداختی (وصول شده، پاس شده، خرج شده و …)
 • امکان گزارشگیری از وضعیت اسناد ضمانتی دریافتی و پرداختی.
 • امکان صدور و چاپ رسید برای تمامی تراکنش های مالی.
 • امکان مشاهده تاریخچه چک های دریافتی و پرداختی.
 • امکان چاپ چک برای فرمت تمامی بانک ها.
 • امکان مغایرت گیری بانکی (با استفاده از فایل اکسل بانک)
 • امکان گزارشگیری از سررسید چک های دریافتی و پرداختی.
 • امکان مشاهده و چاپ اسناد مربوطه به تراکنش های مالی بخش خزانه داری.